Återbetalnings policy

AVSNITT 1 – INSAMLAD PERSONLIG INFORMATION När du gör ett köp i vår butik, som en del av vår inköps- och försäljningsprocess, samlar vi in de personuppgifter som du lämnar, t.ex. namn, adress och e-postadress. När du surfar i vår butik får vi också automatiskt din dators IP-adress (Internet Protocol), vilket gör att vi kan få mer information om vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder. E-postmarknadsföring (i förekommande fall): Med ditt tillstånd kan vi skicka dig e-post om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar. AVSNITT 2 – SAMTYCKE Hur får du mitt samtycke? När du ger oss dina personuppgifter för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, göra en beställning, planera en leverans eller returnera ett köp, antar vi att du samtycker till att vi samlar in och använder dina uppgifter endast för det ändamålet. Om vi ber dig att lämna dina personuppgifter av någon annan anledning, t.ex. för marknadsföringsändamål, kommer vi att be dig direkt om ditt uttryckliga samtycke eller ge dig möjlighet att avböja. Hur återkallar jag mitt samtycke? Om du efter att du har gett oss ditt samtycke ändrar dig och inte längre samtycker till att vi kontaktar dig, samlar in din information eller avslöjar den, kan du meddela oss genom att kontakta oss på help@setaskincare.com. AVSNITT 3 – UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER Vi kan avslöja dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du bryter mot våra villkor. AVSNITT 4 – SHOPIFY Vår butik ligger på Shopify Inc. De förser oss med en e-handelsplattform som gör det möjligt för oss att sälja våra tjänster och produkter till dig. Dina uppgifter lagras i Shopifys datalagringssystem och databaser samt i Shopifys allmänna applikation. Dina uppgifter lagras på en säker server som skyddas av en brandvägg. Betalning: Om du gör ditt köp via en direkt betalningsgateway lagrar Shopify i så fall din kreditkortsinformation. Denna information krypteras i enlighet med Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Informationen om din köptransaktion sparas så länge som det är nödvändigt för att slutföra din beställning. När din beställning har slutförts raderas informationen om din köptransaktion. Alla gateways för direktbetalningar är PCI-DSS-kompatibla och förvaltas av PCI Security Standards Council, som är en gemensam satsning av företag som Visa, MasterCard, American Express och Discover. PCI-DSS-kraven garanterar en säker behandling av kreditkortsdata i vår butik och hos dess tjänsteleverantörer. För mer information, se Shopify Terms of Service här eller Privacy Policy här. AVSNITT 5 – TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV TREDJE PART Generellt sett kommer de tredjepartsleverantörer som vi använder endast att samla in, använda och avslöja din information i den utsträckning som krävs för att utföra de tjänster som de tillhandahåller oss. Vissa tredjepartstjänsteleverantörer, t.ex. betalningstorg och andra betalningsförmedlare, har dock sina egna sekretesspolicyer för den information som vi måste lämna till dem för dina köptransaktioner. När det gäller dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras sekretesspolicy noggrant så att du förstår hur de hanterar din personliga information. Du bör tänka på att vissa leverantörer kan vara belägna eller ha anläggningar i en annan jurisdiktion än du eller vi. Så om du bestämmer dig för att genomföra en transaktion som kräver tjänster från en tredjepartsleverantör kan din information regleras av lagarna i den jurisdiktion där leverantören är etablerad eller i den jurisdiktion där dess anläggningar är belägna. Om du till exempel befinner dig i Kanada och din transaktion behandlas via en betalningsgateway i USA kan din information som används för att slutföra transaktionen avslöjas enligt amerikansk lag, inklusive Patriot Act. När du lämnar vår webbplats eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller applikation omfattas du inte längre av denna sekretesspolicy eller villkoren för försäljning och användning av vår webbplats. Länkar Du kan lämna vår webbplats genom att klicka på vissa länkar på vår webbplats. Vi tar inget ansvar för dessa andra webbplatsers sekretesspolicy och rekommenderar att du läser deras sekretesspolicy noggrant. AVSNITT 6 – SÄKERHET För att skydda dina personuppgifter vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att de inte förloras, förskingras, nås, avslöjas, ändras eller förstörs på ett olämpligt sätt. Om du ger oss din kreditkortsinformation krypteras den med hjälp av Secure Sockets Layer (SSL) och lagras med AES-256-kryptering. Ingen metod för överföring via Internet eller elektronisk lagring är 100 % säker, men vi följer alla krav i PCI-DSS och tillämpar ytterligare allmänt accepterade industristandarder. COOKIES Nedan följer en lista över de cookies som vi använder. Vi har listat dem här så att du kan välja om du vill tillåta dem eller inte. session_id, en unik sessionsidentifierare som gör det möjligt för Shopify att lagra information om din session (hänvisare, landningssida osv.). _shopify_visit, inga uppgifter sparas, kvarstår i 30 minuter sedan senaste besöket. Används av vår webbplatsleverantörs interna statistikspårningssystem för att registrera antalet besök. shopify_uniq, inga uppgifter hålls kvar, upphör att gälla vid midnatt (beroende på var besökaren befinner sig) nästa dag. Beräknar antalet besök i en butik per unik kund. varukorg, unik identifierare, finns kvar i 2 veckor, lagrar information om din varukorg. _secure_session_id, unik sessionsidentifierare storefront_digest, unik identifierare, odefinierad om butiken har ett lösenord, den används för att veta om den aktuella besökaren har tillgång. AVSNITT 7 – ÅLDER FÖR SAMTYCKE Genom att använda den här webbplatsen intygar du att du har uppnått myndighetsåldern i din stat eller provins och att du har gett oss ditt samtycke till att låta minderåriga i din vård använda den här webbplatsen. AVSNITT 8 – ÄNDRINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst, så titta tillbaka ofta. Ändringar och förtydliganden kommer att träda i kraft omedelbart när de läggs ut på webbplatsen. Om vi ändrar innehållet i denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats, så att du vet vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter vi eventuellt avslöjar den. Om vår butik förvärvas av eller slås samman med ett annat företag kan din information överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig. Genom att ange ditt telefonnummer i kassan och initiera ett köp, prenumerera via vår prenumeration eller ett nyckelord godkänner du att vi skickar SMS-meddelanden (för din beställning, inklusive påminnelser om övergiven varukorg) och SMS-marknadseringserbjudanden. Marknadsföringssms kommer inte att överstiga X per månad. Du kan avregistrera dig från alla andra textmeddelanden genom att klicka på länken för avregistrering. Om du skickar textmeddelanden eller använder automatiska funktioner måste du lämna telefonnummer eller namn på mottagare till vår importör. Vi lagrar och använder dessa uppgifter för att visa dig analysen och resultaten av kampanjen, inklusive meddelandenas leveransstatus, sändningsstatus och, i vissa fall, om köpet resulterade i en försäljning. Om du väljer att använda vår länkförkortare i textmeddelanden samlar vi in information om huruvida länken klickades eller inte och använder den för att visa resultaten i din analys. Alla andra tjänster från tredje part som du väljer att använda utanför smsbump.com (länkförkortare från tredje part, GA-spårning etc.) hänvisas till deras specifika policyer för tredje part som du måste godkänna. När vi skickar textmeddelanden överför vi uppgifterna till vår textmeddelandeoperatör för att genomföra leveransen. Informationen delas endast med vår operatör när en marknadsföringskampanj inleds. Om dina mottagare inte längre vill ta emot meddelanden ska de svara på meddelandet med STOP eller kontakta oss på e-postadressen nedan så att vi kan avregistrera dem. FRÅGOR OCH KONTAKTUPPGIFTER Om du vill få tillgång till, korrigera, ändra eller radera personuppgifter som vi har om dig, lämna in ett klagomål eller om du helt enkelt vill ha mer information, vänligen kontakta vår integritetsansvarige på help@setaskincare.com.