FRAKTPOLICY SETASKINCARE.COM

ARTIKEL 1. SYFTE Syftet med denna leveranspolicy är att definiera de villkor som gäller för utgivarens leverans av en produkt till kunden. ARTIKEL 2. PARTER Denna fraktpolicy gäller mellan RSDT ECOM, SAS, aktiekapital: 500 €, registrerat på RCS i Saintes i Frankrike den 01/03/2022, med nummer Saintes B 911 006 088, säte: 02, rue Marcel Paul, 91300 Massy, Frankrike, telefon: +33826681112, e-post: Help@setaskincare.com, VAT-nummer: FR14911006088, nedan kallad “utgivaren” och varje fysisk eller juridisk person, privat- eller offentligrättslig, som är registrerad på webbplatsen för att köpa en produkt, nedan kallad “kunden”. ARTIKEL 3. DEFINITIONER “Kund”: varje fysisk eller juridisk person, privat- eller offentligrättslig, som är registrerad på webbplatsen. “Webbplatsens innehåll: element av alla slag som publiceras på webbplatsen, oavsett om de är skyddade av immateriella rättigheter eller inte, t.ex. texter, bilder, design, presentationer, videor, diagram, strukturer, databaser eller programvara. Utgivare: RSDT ECOM, SAS i egenskap av utgivare av webbplatsen. “Internetanvändare”: varje fysisk eller juridisk person, privat eller offentlig, som ansluter sig till webbplatsen. “Produkt”: varor av alla slag som säljs på webbplatsen av utgivaren till kunderna. “Webbplats”: webbplats som är tillgänglig via webbadressen setaskincare.com, samt undersidor, spegelsidor, portaler och relaterade webbadressvarianter. ARTIKEL 4. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Webbplatsen är fritt tillgänglig för alla Internetanvändare. Genom att surfa på webbplatsen godkänner alla Internetanvändare denna fraktpolicy. Att bara ansluta sig till webbplatsen på något sätt, i synnerhet via en robot eller en webbläsare, innebär att du accepterar denna fraktpolicy fullt ut. När du registrerar dig på webbplatsen bekräftas detta godkännande genom att du kryssar i motsvarande ruta. Internetanvändaren bekräftar att han/hon har förstått dem till fullo och accepterar dem utan begränsningar. Att kryssa i den ovannämnda rutan ska anses ha samma värde som en handskriven underskrift av Internetanvändaren. Internetanvändaren erkänner värdet av bevis för utgivarens automatiska registreringssystem och avstår från rätten att bestrida dem i händelse av en tvist, om han/hon inte bevisar motsatsen. Denna fraktpolicy är tillämplig på förhållandet mellan parterna och utesluter alla andra villkor, särskilt Internetanvändarens villkor. Att acceptera denna fraktpolicy innebär att Internetanvändaren har den rättsliga kapaciteten att göra det, eller om så inte är fallet, att han/hon har tillstånd av en förmyndare eller kurator om han/hon är omyndig, av sin lagliga företrädare om han/hon är minderårig eller att han/hon har ett mandat om han/hon agerar för en juridisk persons räkning. ARTIKEL 5. LEVERANS 5.1. LEVERANSKOSTNADER Vi erbjuder gratis leverans inom Tyskland. Leveransland: Tyskland Fraktkostnader: fri frakt 5.2. LEVERANSTID Beställningstid: 1 arbetsdag (24 timmar) från måndag till fredag. Leveranstid: 1 till 3 arbetsdagar från måndag till fredag. Beställningsfrist: 01:00 (GMT + 01:00) centraleuropeisk tid (Paris) 5.3. SKADAD PARTIKEL Om ett paket levereras med uppenbara och synliga skador är det upp till kunden att vägra att ta emot paketet för att kunna dra nytta av transportörens garanti. Kunden måste också informera säljaren utan dröjsmål, så att ett nytt paket kan förberedas och skickas till honom så snart det skadade paketet har kommit tillbaka. I sådana fall gäller inte längre de leveranstider som anges ovan i dessa allmänna villkor. 5.4. FÖRBEHÅLL FÖR ÄGANDERÄTTEN – ÖVERFÖRING AV RISKER Äganderätten till de levererade produkterna är förbehållen utgivaren fram till dess att produkterna levereras till kunden, utan hinder av någon klausul om motsatsen, såvida inte parterna i tid och uttryckligen skriftligen har kommit överens om att avstå från denna klausul. Kunden ska bära riskerna med produkterna från och med beställningen. Under hela perioden av äganderättsförbehåll ska Kunden försäkra de Produkter som tillhör Utgivaren mot eventuella skador som kan uppstå och ska på första begäran lämna bevis för detta till Utgivaren. ARTICLE 6. STIPULATIONS FINALES 6.1. DROIT APPLICABLE La présente politique d’expédition est soumise à l’application du droit français. 6.2. MODIFICATIONS DE LA PRÉSENTE POLITIQUE D’EXPÉDITION La présente politique d’expédition peut être modifiée à tout moment par L’Editeur. La politique d’expédition applicable au Client est celle en vigueur au jour de sa commande ou de sa connexion sur le présent Site, toute nouvelle connexion à l’espace personnel emportant acceptation le cas échéant de la nouvelle politique d’expédition. 6.3. LITIGES En vertu de l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015, tous litiges avec un Client consommateur qui pourraient survenir dans le cadre de l’exécution des présentes conditions générales et dont la solution n’aura pu être trouvée préalablement à l’amiable entre les parties devra être soumis. En outre, le Client consommateur est informé de l’existence de la plateforme de règlement en ligne des litiges, accessibles à l’adresse URL suivante : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show Depuis le 1er janvier 2016, la médiation est obligatoire pour tous. Ainsi, tout professionnel vendant à des particuliers, est tenu de communiquer les coordonnées d’un Médiateur compétent en cas de litige, et ce peu importe qu’il vende à distance ou dans un magasin physique (Source: FEVAD). Medicys / https://medicys.fr/ 6.4. ENTIÈRETÉ La nullité d’une des clauses du présent contrat n’entraînera pas la nullité des autres clauses du contrat ou du contrat dans sa globalité, qui garderont leur plein effet et portée. Dans une telle hypothèse, les parties devront dans la mesure du possible remplacer la stipulation annulée par une stipulation valable correspondant à l’esprit et à l’objet des présentes. 6.5. NON-RENONCIATION L’absence d’exercice par L’Editeur des droits qui lui sont reconnus par les présentes ne pourra en aucun cas être interprétée comme une renonciation à faire valoir lesdits droits. 6.6. DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE Le Client est informé qu’il a la possibilité de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique à l’adresse http://www.bloctel.gouv.fr/. 6.7. LANGUES DE LA PRÉSENTE POLITIQUE D’EXPÉDITION La présente politique d’expédition est proposée en français. 6.8. CLAUSES ABUSIVES Les stipulations de la présente politique d’expédition s’appliquent sous réserve du respect des dispositions impératives du Code de la consommation concernant les clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. ARTICLE 7. EXPÉDITION & RETOURS ARTICLE 7.3. POLITIQUES DE RETOURS SPÉCIFIQUES À LA BOUTIQUES ARTICLE 7.3.1. ADDRESSE SI DIFFÉRENTE DE L’ADRESSE DE LA BOUTIQUE 71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ United Kingdom